ซีรี่ส์ Nanodisperser

  • Fuel mixed with water phacoemulsification burning energy-saving equipment

    เชื้อเพลิงผสมกับการเผาไหม้ของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในน้ำ

    เทคนิคการทำอิมัลชันอัลตราโซนิกของไหลถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเราเคยใช้กับเครื่องสำอางเยื่อแบตเตอรี่ไวน์น้ำมันอุตสาหกรรมน้ำมันหนักต่อไปนี้อธิบายถึงบทบาท หากคุณมีความต้องการโปรดระบุพารามิเตอร์และข้อกำหนดโดยละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาที่น่าพอใจ ขอบคุณ! เชื้อเพลิงผสมกับน้ำฟาโคอีมัลซิฟิเคชั่นการเผาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจและเป็นหัวข้อการวิจัยของโลก เอ ...